واحد آموزش و پیشگیری

نام و نام خانوادگی: حمید علی نیاپوری


مدرک تحصیلی: فوق لیسانس فیزیک اتمی

شرح وظایف:

- برگزاری دوره های آموزش درون سازمانی و برون سازمانی
- ترویج فرهنگ‌ ایمنی بمنظور كاهش ضریب خطر و افزایش ایمنی در سطح شهر از طریق آموزش همگانی بصورت رایگان
- آموزش افراد علاقمند و فعال بمنظور كمك به حوزه عملیات از طریق آموزش آتش نشان داوطلب
- -تجزیه و تحلیل حریق و حوادث و ارائه نتایج در راستای اهداف پیشگیری
- نظارت و كنترل ساختمان ها در زمینه حفاظت در برابر حریق و حوادث
- ارئه روش های نوین در جهت دست یابی به ایمنی از حریق در اماكن و تاسیسات شهری