روابط عمومی

نام و نام خانوادگی: علیرضا کاظمی
نقش روابط عمومي سازمان:

نقش روابط عمومي به عنوان يك حوزه و در يك نگاه كلي تر به عنوان يك رسانه پويا ايجاد پل ارتباطي بين مردم و مجموعه سازمان است. ارتباط با رسانه هاي گروهي از جمله صدا و سيما و نشريات كشور از طريق اطلاع رساني به موقع و صحيح به منظور ارتقاء سطح فرهنگ ايمني جامعه و نيز آگاهي مردم از چگونگي خطرات و رعايت اصول ايمني (هشدارها و ايمني ها) زمينه هاي كاهش آتش سوزي و حوادث را مهيا ساخته است و با همه رسانه هاي گروهي بدون هيچ گونه تأخيري همكاري و هم ياري مي كند.

اهم فعاليت‌هاي روابط عمومي:

- بروز رسانی پایگاه اینترنتی سازمان شامل: اطلاعات سازمانی، توصیه های ایمنی، معرفی واحدها وایستگاه ها و ارائه اخبار حوادث روزانه.
- جمع آوری خاطرات ارزنده آتش نشانان برای نگارش و انشار آن.
- چاپ و انتشار كتاب های ایمنی و هدایای آموزشی-تبلیغاتی ویژه كودكان و نوجوانان.
- ساخت كلیپ مربوط به آتش نشانی.
- هماهنگی برای برگزاری همایش های مختلف.
- تعامل و برقراری ارتباط گسترده با رسانه های نوشتاری.
- تهیه و تنظیم عملکرد ماهیانه و سالیانه سازمان وارائه به مبادی ذیصلاح.